fbpx

Nina Nana

Në këtë program do të gjeni:

  • Planin e ndryshimit të modelit të gjumit që fëmija ka, zgjimeve të shpeshta gjatë natës, dremitjet e shkurtëra etj. Programi ka plan të ndarë veprimi për fëmijët që flejnë me tundje, në djep, në shtratin e prindërve, në gji;
  • Shpjegim i strukturimit të ditës, oraret që duhet të ndiqen, si të përmirësohen dremitjet;
  • Mini-Video: Regresi i moshës 4 muajshe, shpërthimet në rritje etj;
  • Materiale shtesë enkas për nënat që janë pjesë e programit.

Shënim i rëndësishëm: Programi është bazuar mbi qasjen “gentle approach”, pra punohet me një metodë të butë dhe fëmija nuk lihet të qajë që të mësojë të flejë ndryshe.

Dy opsionet e marrjes së programit:

  • Opsioni i parë: Bëheni pjesë e programit dhe nuk keni konsulta të përfshira.

Vlera: 22 euro

 

  • Opsioni i dytë: Bëheni pjesë e programit duke pasur edhe 5 konsulta në dispozicion përveç informacioneve të programit. Konsultat zhvillohen në platformën Whatsap nëpërmjet mesazheve.

Vlera: 37 euro