Nga momenti që do të keni marrë programin mund të parashtroni pyetjet që keni, paqartësitë, vështirësitë, rezultatet tuaja tek “Zona e Konsultave”. Në atë zonë unë do të jem nga e hëna-të shtunën orari i konsultave 11:00-13:00.